Count 175
Subject 주한 베트남대사관 공식지정업체 선정 !!!
Date 2019-01-07


VĂN PHÒNG ĐƯỢC ĐẠI SỨ QUÁN
VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC CHỈ ĐỊNH 

Số giấy phép kinh doanh:192-85-00816

phònluậtư Neulpu (Jongro)                                                                                 

(202ho) 55 Yulgokro Jongrogu Seoul

Nghiệp vụ kinh doanh: dân sự, gia đìnhhành chính, hình sự.